ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลสำคัญ: โปรดอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างอย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากนั้นให้พิมพ์และเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไว้พร้อมกันกับข้อมูลการทำรายการ กฎกติการะเบียบ ข้อบังคับและวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

บทนำ

Ufabet747,(“บริษัท”) ประกอบธุรกิจเว็บไซต์การเดิมพันด้านกีฬาออนไลน์และเกม การแข่งขัน ที่กำกับดูแลและได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศฟิลิปปินส์ ในการให้บริการการพนันระยะไกล “บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ ซึ่งบริษัท ให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์นี้

การรับแจ้งและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลง ซึ่งคุณได้ยอมรับโดยการเลือก “ตกลง” ในหน้านี้ และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป เมื่อคุณกระทำการดังกล่าว จะถือเป็นการทำข้อตกลง ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระหว่าง (ก) คุณ และผู้ใช้ปลายทางของเว็บไซต์ (“ลูกค้า”) และ (ข) “บริษัท”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้ กิจกรรมของลูกค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ต้องอยู่ภายใต้และควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1. คำจำกัดความ

1.1.คำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1.1.ข้อมูลการเดิมพัน: ชื่อเหตุการณ์ สถานที่ สถิติ คะแนน วันที่ และ/หรือเวลา ข้อมูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ ทีมหรือชื่อผู้เล่น สถิติ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติ แต้มต่อ ราคา แฮนดิแคป ประเภทการเดิมพัน เงินเดิมพัน ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิมพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ประเภทการ เดิมพัน หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับเงินเดิมพันหรือการเดิมพัน

1.1.2.บริการของบริษัท: บริการเดิมพัน การวางเงินเดิมพัน และบริการเกมการแข่งขันผ่านอุปกรณ์ การพนันระยะไกลที่จัดไว้ให้ทางเว็บไซต์และโดยบริษัท

1.1.3.เอกสาร: ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับ ในการเดิมพัน

1.1.4.เหตุการณ์: เหตุการณ์ อุบัติการณ์ การเกิดขึ้น หรือ สิ่งที่เกิดขึ้นที่บริษัทอนุญาตให้ทำการเดิม พัน โดยผ่านทางเว็บไซต์และบริการของบริษัท

1.1.5.ผิดกฎหมาย: ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเอกสาร ขีดจำกัดการเดิมพัน ขีดจำกัดการชนะ การโจรกรรมข้อมูล การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บัญชีลูกค้า หรือรหัสเข้าสู่ระบบในทางที่ผิด ความพยายามที่จะแทรกแซง หรือ เลี่ยงกลไกความปลอดภัยที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือระบบหรือเครือข่ายของบริษัทอย่างผิด กฎหมาย ความพยายามที่จะโอนเงินจากบัญชีลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก การกระทำใดๆ หรือการละเว้นผ่านการใช้เว็บไซต์ของบริการของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือ ต่อบุคคลภายนอก การจัดหารหัสลูกค้าปลอม การสมคบคิด การรวมหัวกันกระทำการ หรือ หลอกลวง บริษัท และ/หรือ “การทิ้งชิพ” การกระทำใดๆ และ/หรือการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่บังคับใช้เหล่านี้ และ การกระทำใดๆ และ/หรือการละเว้น ซึ่งบริษัทเห็นควรว่าเป็นการฉ้อฉล และ/หรือเป็นการกระทำผิด

1.1.6.ตลาด: ประเภทการเดิมพันที่เกี่ยวกับ หรือความเป็นไปได้ และ/หรือตัวเลือกสำหรับวางเดิมพัน เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามที่เสนอโดยบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์

1.1.7.ข้อมูลส่วนบุคคล: ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นอกเหนือ ไปจากข้อมูลประจำตัวลูกค้า (ดังระบุไว้ในที่นี้)

1.1.8.นโยบายความเป็นส่วนตัว: นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่ใช้ เกี่ยวกับลูกค้า เว็บไซต์ และบริการของบริษัท ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

1.1.9.เขตอำนาจที่ห้าม: อเมริกา , ฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดนาม , ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย

1.1.10.กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน: กฎกติกาสำหรับการเดิมพันบนเว็บไซต์ และการใช้ บริการของบริษัท ที่เผยแพร่โดยบริษัท เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์

1.1.11.ข้อกำหนดและเงื่อนไข: เอกสาร บทบัญญัิติในเอกสาร และเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้ สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์

2. การตีความ

2.1.เว้นแต่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจาะจง การอ้างอิงใดๆ ในที่นี้เกี่ยวกับ

2.1.1. บทกฎหมาย การตรากฎหมาย หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมการอ้างอิงถึง บทกฎหมาย การตรากฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่แก้ไข หรือตราขึ้นใหม่ หรือทั้งสองอย่าง เป็นครั้งคราว และอ้างอิงถึงกฎหมายรองที่ตราขึ้นประกอบกัน

2.1.2 เอกสารเป็นการอ้างอิงถึงเอกสารที่จัดทำเสริมขึ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเป็นครั้งคราว

2.1.3.เอกพจน์ รวมถึง พหูพจน์ และในทางกลับกัน ส่วนเพศชาย รวมถึง เพศหญิง และเพศกลาง และในทางกลับกัน

2.1.4. บุคคล รวมถึง บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน บริษัทคอร์ปอร์เรชั่น สมาคม องค์กร รัฐบาล รัฐ องค์ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ และทรัสต์ (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะ มีสภาพนิติบุคคลแยกกันหรือไม่ก็ตาม)

2.1.5. ปี เดือน หรือสัปดาห์ คือ ปี เดือน และสัปดาห์ตามปฏิทินตามลำดับ วันหมายถึง วันทำการ และเวลาของวัน คือ เวลามาตรฐานของกรินิช (GMT) บวกแปดชั่วโมง ซึ่ง “เวลาทำการ” คือ เวลาแปด (8) โมงเช้า ถึง สี่ (16) โมงเย็นในวันทำการ และ

2.1.6. ลายลักษณ์อักษร หมายถึง การส่งโทรสาร แต่ยกเว้น อีเมล ข้อความตัวอักษร (SMS) และวิธีการสื่อสารแบบอื่นที่คล้ายกัน

2.2.นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน และ กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวม เอกสารที่กล่าวถึงในตอนต้นด้วย

2.3. ส่วนหัวและอักษรย่อที่ใช้ในเอกสารมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ่านเท่าันั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความเอกสาร

2.4.ในเอกสาร วลีใดๆ ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า รวม รวมถึง รวมทั้ง และ เช่น ให้ตีความ ว่าเป็นการแสดงตัวอย่างประกอบ และจะไม่จำกัดความหมายของคำที่อยู่ก่อนหน้า

2.5.เอกสารได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับ ถ้ามีการแปลเอกสารไปเป็น ภาษา อื่นใด ให้ยึดความในภาษาอังกฤษเป็นหลัก ถ้ามีความแตกต่างกันระหว่างเอกสาร และเอกสาร ประกอบ หรือเอกสารอื่นใดที่รวมเข้าไว้เป็นการอ้างอิง ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นหลักทุกครั้ง

3. การบังคับใช้และการยอมรับ

3.1.จะถือว่า “ลูกค้า” ได้ยอมรับเอกสาร เมื่อเลือกปุ่ม “ตกลง” ในหน้านี้ และดำเนินการ เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป หรือ โดยการเปิดบัญชีกับบริษัท หรือใช้บริการของบริษัท การตกลง ยอมรับเอกสารและ/หรือ เนื่องจากการที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท จะทำให้ลูกค้ามีภาระ ผูกพันตามเอกสาร

3.2.”บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดีบริษัทจะพยายามอย่างสมเหตุสมผล เพื่อ ประกาศแจ้้งทางเว็บไซต์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สำคัญเกิดขึ้นแก่เอกสารฉบับที่เป็น ปัจจุบันมากที่สุดของเอกสารจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

3.3.ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบนเว็บไซต์ตามกำหนดเวลาทุกครั้งที่เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อที่ ลูกค้า จะยังคงเห็นด้วยกับเว็บไซต์ต่อไป การที่ลูกค้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ ของบริษัทต่อไป จะถือเป็นการยอมรับเอกสารโดยปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถ เพิกถอนได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเอกสาร เงินเดิมพันที่ได้รับ ยอมรับ บันทึก และสะสางแล้วจะอยู่ภายใต้เอกสารที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว ณ เวลาที่ได้รับ ยอมรับ บันทึก และสะสางเงินเดิมพันนั้นโดยบริษัท

4. ข้อมูลประจำตัวลูกค้าและบัญชี

4.1 ในการใช้บริการของบริษัทและเว็บไซต์ ขั้นแรกบุคคลจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัท (“บัญชีลูกค้า”) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (“ข้อมูลประจำตัว ลูกค้า”) ดังที่กำหนดโดยบริษัทตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จ ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เป็นครั้งคราว และตลอดเวลา

4.1.1. ชื่อทางกฎหมายทั้งหมดตามที่ปรากฏในเอกสารประจำตัวที่ี่ออกให้โดยรัฐบาล

4.1.2. การกำหนดเอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลรวมทั้งหมายเลข

4.1.3. ที่อยู่จริงและที่อยู่ปัจจุบัน

4.1.4. สัญชาติ

4.1.5.วันเดือน ปี เกิด

4.1.6. ที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่ัถูกต้อง

4.1.7. หมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันที่ถูกต้อง

4.2 ลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว และตกลงว่า:

4.2.1. ได้ยินยอมให้มีการประมวลผลและนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.2.2. บริษัท สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ต้องได้รับ คำยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าล่วงหน้า ในกรณีที่ศาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรัฐบาลมีคำสั่งขอข้อมูลดังกล่าว ในระหว่างการสืบสวนการฟอกเงินโดยบริษัท หรือโดย บุคคลภายนอกใดๆ และเมื่อบริษัท มีเหตุอันควรให้สงสัยได้ว่าบัญชีลูกค้าหรือลูกค้า มีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย แม้เมื่อไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทก็ตาม และ

4.2.3. บริษัท อาจประมวลผล ใช้ ถ่ายโอน หรือจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทั่วโลกด้วยวิธีใดก็ได้ที่บริษัทเลือก

4.3.เมื่อยอมรับเอกสาร เปิดบัญชีลูกค้า และใช้บริการของบริษัทแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าบุคคล เป็นลูกค้าของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธ ลูกค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วย เหตุผลใดก็ตาม กิจกรรมหรือการทำรายการใดๆ โดยบุคคลที่ไม่ถือเป็นลูกค้า จะไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ

4.4.เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสลูกค้าเป็นปัจจุบันอยู่เสมอกับทางบริษัท ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อเปิดบัญชีหรือปรับปรุงบัญชีลูกค้า หากไม่สามารถ ทำี้ได้ จะถือว่าลูกค้าได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และบัญชีจะถูกปิดทันที รวมทั้ง ถูกริบเงินทั้งหมด

4.5.เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะจัดเตรียมเอกสารใดๆ ให้แก่บริษัท ในทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวลูกค้า

4.6.ลูกค้ามอบสิทธิให้บริษัทใช้วิธีการใดๆ ที่ถูกกฎหมายที่เห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลประจำตัวลูกค้า .

4.7.เมื่อได้รับข้อมูลรหัสลูกค้าจากลูกค้าตามที่กำหนดไว้ใน 4.1 ที่นี้แล้ว บริษัท จะกำหนด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เรียกรวมกันว่า “รหัสเข้าสู่ระบบ”) ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้

4.7.1. มีเพียงบริษัทเท่านั้นที่สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้ให้ และห้ามไม่ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

4.7.2. รหัสเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และสามารถใช้โดยลูกค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น การรักษาความลับของรหัสเข้าสู่ระบบเป็นหน้าที่ของลูกค้า ลูกค้าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ต่อกิจกรรมและการทำรายการใดๆ บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการด้วยรหัสเข้าสู่ระบบของตน รวมทั้งการใช้รหัสเข้าสู่ระบบในทางที่ผิด และ/หรือการเปิดเผยรหัสเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของรหัสเข้าสู่ระบบเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละครั้งเพื่อลดความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในทางที่ผิด การละเมิดหรือการประนี ประนอมรหัสเข้าสู่ระบบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้น

4.7.3. ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด การละเมิดหรือการประนีประนอมรหัสเข้าสู่ระบบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้น ลูกค้าจะยังคงรับผิดชอบกิจกรรมและการทำรายการทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยรหัสเข้าสู่ระบบของลูกค้าต่อไปจนกว่าบริษัท จะได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว เมื่อได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว บริษัทจะระงับบัญชีลูกค้าทันทีโดยไม่รีรอ “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิด ในทาง หรือเรื่องใดก็ตาม ต่อความล่าช้าในการระังับบัชีผู้ใช้ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จนกว่าบริษัทจะได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว และบัญชีลูกค้าถูกระงับ กิจกรรมและการทำรายการ ต่างๆ ผ่านบัญชีลูกค้าจะยังคงถือว่ามีผลต่อไป เมื่อได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวและบัญชีลูกค้า ถูกระงับแล้วเท่านั้น ที่กิจกรรมและการทำรายการต่างๆ ผ่านบัญชีลูกค้าจะถือว่าไม่มีผล

4.7.4. ถ้า “บริษัท” มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมิดความปลอดภัย หรือการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือการใช้ผิดวิธีใดๆ การละเมิดหรือประนีประนอมรหัส เข้าสู่ระบบของลูกค้า ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น บริษัท อาจระงับบัญชีลูกค้า และ/หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของรหัสเข้าสู่ระบบ โดยใช้วิจาณญาณเบ็ดเสร็จ แต่เพียง ผู้เดียวของบริษัท โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดังกล่าว คำกล่าวข้างต้นเป็นมาตรการป้องกัน เท่านั้น โดยไม่ได้นำเข้าความรับผิดหรือข้อผูกมัดใดๆ ก็ตามสำหรับบริษัท หากบริษัท เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิในความเป็นไปได้นี้

4.7.5. “บริษัทอาจสุ่มตรวจความปลอดภัยหรือสุ่มตรวจบัญชีลูกค้า ในเวลาใดก็ได้ เป็นครั้งคราว ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทมีสิทธิดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว และขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารจากลูกค้า

4.7.6. บริษัทสงวนสิทธิ ตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่ม เติมต่อลูกค้า ในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า

4.7.6.1. เพื่อทำการระงับ หากบริษัทมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า การใช้บัญชี ลูกค้าต่อไป จะสร้างความเสียหายที่ไม่คาดคิด หรือการสูญเสียประเภทใดๆ แก่ลูกค้า หรือแก่บริษัท

4.7.6.2. เพื่อทำการระงับ หากในระหว่างการสืบสวนการละเมิดเอกสาร

4.7.6.3. เพื่อทำการปิด หากลูกค้าทำการละเมิดเอกสาร ตามที่กำหนดไว้โดยบริษัท ตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ในกรณีดังกล่าว “บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์และการเยียวยาแก้ไขแก่ลูกค้าภายใต้เอกสาร และตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเรียกเงินจากลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันข้อผูกมัดของลูกค้าในเรื่องดังกล่าว และ/หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิด เอกสาร ดังกล่า่วโดยลูกค้า

4.7.6.4.เพื่อทำการปิด หากบริษัทมีเหตุให้สงสัยได้ว่าการทำรายการผิดกฎหมาย และ/หรือการที่ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายแม้เมื่อไม่เกี่ยว ข้องกับบริษัทก็ตาม

4.7.6.5. เพื่อทำการปิด หากบัญชีลูกค้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสาม (3) เดือนติดต่อกัน หรือนานกว่า ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะให้ริบเงินและการเรียกร้องเงิน ใดๆ ทั้งหมดจากบริษัท

4.7.6.6.เพื่อทำการปิด หาก ลูกค้า บุคคล กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่สมคบคิดกัน หรือรวมหัวกันหลอกลวง และ/หรือฉ้อฉลบริษัท

4.7.6.7เพื่อทำการปิดหรือระงับ (แล้วแต่บริษัทจะเลือก) ได้ตลอดเวลาโดย มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ ในกรณีดังกล่าว รายการที่คงค้างจะได้รับ การยอมรับ (โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นไปตามเอกสารนี้) และเงินใดๆ ที่เป็นของลูกค้าจะได้รับการชำระคืน

4.7.7. เมื่อบัญชีลูกค้าถูกระงับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่รับผิดใดๆ สำหรับบริิษัท (รวมถึง ผลประโยชน์ การสูญเสียเงินออม หรือสัญญา) เพื่ออายัดเงินใดๆ ที่ต้องจ่ายแก่ลูกค้า หยุดการใช้บัญชีลูกค้า และการทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ยกเลิกการเดิมพัน ทั้งหมดที่รอการยอมรับ ใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่สำหรับบริษัท และวิธีการสืบสวนใดๆ ที่บริษัทเลือก (รวมทั้งการติดต่อกับบุคคลภายนอก สำนักงานรัฐบาล และ/หรือการขอเอกสาร และข้อมูลจากลูกค้า) เพื่อทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อสงสัย ซึ่งลูกค้ายินยอม และตกลงที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่ การไม่ร่วมมือจากลูกค้าจะส่งผลให้ลูกค้าถูกปิดบัญชี

4.7.8. เมื่อบัญชีลูกค้าถูกปิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่รับผิดใดๆ ก็ตามสำหรับบริษัท (รวมถึง ผลประโยชน์ การสูญเสียเงินออม หรือสัญญา) เพื่ออายัดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกค้าเป็น การรับประกันข้อผูกมัดหรือความรับผิดของลูกค้าตามเอกสารนี้ หรือเมื่อสงสัย ว่ามีกิจกรรม ผิดกฎหมาย หยุดการใช้บัญชีลูกค้าหรือการทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว ยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่รอการยอมรับ ใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่สำหรับบริษัท และวิธีการสืบสวนใดๆ ที่บริษัทเลือก (รวมถึงการติดต่อบุคคลที่สาม สำนักงานรัฐบาล และ/หรือ การขอเอกสารและข้อมูลจากลูกค้า) เพื่อทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด การปิด ซึ่งลูกค้ายินยอมและตกลงที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่

4.7.9. ลูกค้าอาจปิดบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังบริษัท เมื่อส่งหนังสือแจ้งดังกล่าว ลูกค้่าต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที หลังจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากลูกค้าถึงการปิดบัญชีแล้วเท่าั้นั้น ที่รายการต่างๆ ที่ทำกับบัญชีลูกค้าจะุืถือว่าไม่มีผล และบัญชีลูกค้าได้ปิดลงแล้ว ลูกค้าจะยังคงรับผิดต่อ กิจกรรม และรายการใดๆ ต่อไป จนกว่าบัญชีลูกค้าจะปิด เมื่อปิดบัญชีลูกค้าแล้ว บริษัท จะคืนเงิน (ถ้ามี) ที่ครบกำหนดให้แก่ลูกค้า

4.7.10. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรักษา บัญชีลูกค้าไว้ตลอดเวลา บัญชีลูกค้าจะถือว่าใช้งานอยู่ถ้า ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบและใช้บริการของบริษัท ด้วยบัญชีลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าบัญชีลูกค้าไม่ได้ใช้งาน

4.8. บุคคลสามารถเปิดหรือถือบัญชีลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีลูกค้าเพิ่มเติมใดๆ ที่เปิดจะถูก บริษัทปิด และ (ถ้ามี) เงินใดๆ จะคืนให้ลูกค้า หรือบัญชีทั้งหมดดังกล่าวอาจถือ เป็นบัญชีร่วม และรวมเข้าด้วยกันโดยบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเบ็ดเสร็จ ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าตกลงว่าบริษัทจะใช้วิธีการใดๆ ที่เห็นสมควรใน ารตัดสินใจว่าบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปเป็นของลูกค้ารายเดียวกัน

4.9. บริษัทอาจเปิดบัญชีลูกค้าชั่วคราวสำหรับจุดประสงค์ด้านการตลาดหรือการสาธิต บัญชี หล่านี้จะมีอายุตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่เกินสามสิบ (30) วัน หลังจาก ช่วงเวลาดังกล่าว บัญชีลูกค้าชั่วคราวจะถูกบริษัทปิด หรือลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนด และเปิดบัญชีลูกค้าแบบปกติ

5. การรับรองของลูกค้าในเบื้องต้น

5.1.นอกเหนือจากการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ ลูกค้ายอมรับ รับรอง และ รับประกัน โดยไม่มีีเงื่อนไข และโดยเพิกถอนไม่ได้ และมีข้อผูกมัด โดยไม่มีข้อสงวนหรือข้อจำกัด (แล้วแต่กรณี) ว่าลูกค้า

5.1.1.อายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของลูกค้า ซึ่งลูกค้าพำนักอยู่ตาม ปกติ หรือแหล่งพำนักปัจจุบัน แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

5.1.2.มีสภาพจิตสมบูรณ์ที่จะรับผิดชอบการกระทำของลูกค้า และปฏิบัติตามเอกสารนี้ โดยไม่ต้อง บีบบังคับ

5.1.3.เข้าใจว่าการพนันบนอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารระยะไกลอื่นๆ หรือการพนันโดยทั่วไป อาจผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าพำนักอยู่ ลูกค้ามีความ รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้ ก่อนที่จะปิด บัญชีลูกค้า โดยใช้บริการของบริษัท หรือเข้าสู่เว็บไซต์

5.1.4.จะไม่เข้าสู่เว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด

5.1.4.1.จากในเขตอำนาจศาลที่ห้ามการพนันหรือการพนันระยะไกล

5.1.4.2.ถ้าลูกค้าเป็นพลเมืองของรัฐประเทศที่ห้ามไม่ให้พลเมืองของตนเล่นการพนัน หรือการพนันระยะไกล (ไม่ว่าจะพำนักอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน) และ

5.1.4.3.ถ้าลูกค้าเป็นพลเมืองหรือผู้อาศัยใน หรืออยู่ในเขตอำนาจศาลที่ห้ามใดๆ หรือเมืองขึ้น หรืออาณาเขตใต้ปกครองที่สั่งห้ามใดๆ

5.1.5.ว่าบริษัทให้บริการจากเขตอำนาจศาสและ/หรือประเทศที่ระบุไว้ในที่นี้ ดำเนินการ ถูกกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการดังกล่าว ซึ่งสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย และว่าบริษัทได้ พยายามที่จะไม่เชิญชวนหรือทำธุรกิจจาก หรือในเขตอำนาจศาลที่ห้าม หรือกับลูกค้าใน หรือจากเขตอำนาจศาลที่ห้าม (ถ้าลูกค้ามาจากหรืออยู่ในเขตอำนาจศาลที่ห้าม)

5.1.6.ไม่ได้รับการเชิญชวนหรือเสนอให้บริการของบริษัทโดยบริษัท และลูกค้าเองที่เป็นผู้เสาะหาและขอบริการของบริษัทตามเอกสาร

5.1.7.ไม่ทราบถึงสิ่งพิมพ์หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทในเขตอำนาจศาลของถิ่นที่พำนัก หรือสถานที่อยู่ปัจจุบัน

5.1.8.จะใช้เว็บไซต์ตามความเสี่ยงของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยเข้าใจว่าอาจสูญเสียเงิน จากการ ใช้บริการของบริษัท และยอมรับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าวอย่างเต็มที่ (ซึ่งถือว่าสามารถ รู้ล่วงหน้าได้)

5.1.9.จะไม่แทนตัวเองว่าเป็นตัวแทนหรือบริษัทในเครือของบริษัท และไม่ทำการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมบริษัท หรือบริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

5.1.10.เราจะไม่ (หรือแม้แต่พยายามที่จะ) โจมตี โจรกรรม กระทำการที่เป็นอันตราย ทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้รหัสที่เป็นอันตรายไม่ว่ารูปแบบใดๆ ต่อเว็บไซต์ ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อจำกัดของลูกค้าดังกล่าวจะไม่รวมถึง (ก) การทำงานด้านวิศวกรรม หรือ การแปลงผลลับ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้ผ่านเว็บไซต์ หรือ (ข) ทำสำเนา แก้ไข ผลิตซ้ำ ส่งต่อ การเปลี่ยนแปลง หรือ แจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในนั้น หรือ (ค) ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยเว็บไซต์และ/หรือบัญชีลูกค้า ให้แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (ง) ต่อต้านบทบัญญัติใดๆ ของเอกสารนี้ หรือ (จ) หลอกลวง ฉ้อโกง ใช้อุบาย ให้ข้อมูลผิด หรือฉ้อฉลบริษั่ทด้วยวิธีการใดๆ ผ่านการใช้หรือใช้บริการของบริษัทหรือเว็บไซต์ในทางที่ผิด หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดในบทบัญญัตินี้ บริษัทจะมีสิทธิ นอกเหนือไปจากการเยียวยาอื่นใด ที่จะระงับบัญชีลูกค้าเพื่อดำเนินการสืบสวน ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทบัญญัตินี้ บริษัท โดยวิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท สามารถปิดบัญชีลูกค้า และริบเงินใดๆ จากลูกค้า

5.1.11.จะไ่ม่อนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลอื่นใดหรือบุคคลภายนอก (รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ ผู้เยาว์) ใช้บริการของบริษัท ใช้ บัญชีลูกค้า หรือยอมรับเงินรางวัลในนามของตน

5.1.12.จะรายงานทันทีโดยไม่รีรอถึงเงินรางวัลดังกล่าวแก่เ้จ้าหน้าที่ที่เหมาะสมหากลูกค้าพำนักในเขตอำนาจศาลที่เงินรางวัลดังกล่าวจะต้องเสียภาษี หรือต้องได้รับการเปิดเผยตามกฎหาย และบริษัทจะไม่รับผิดต่อการไม่กระทำการดังกล่าวของลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดทั้ืงสิ้น

5.1.13.จะชดใช้ค่าเสียหายเต็ม ปกป้องและไม่ถือว่าบริษัท และผู้ถือหุ้น ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน บริษัทในเคือ และผู้จัดหาสินค้า และตัวแทนอื่นๆ (“คู่สัญญาเพิ่มเติม”) ต้องจ่ายค่าเสียหา่ย รับผิดชอบ หรือไม่ทำให้เสียหาย สูญเสีย เสียค่าใช้จ่าย ค่าทนายความอื่นใดทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีกฎหมายใด) อันเกิดจากการที่ลูกค้าละเมิดเอกสารนี้ หรือความรับผิดอื่นๆ ที่เกิดจากเอกสารหรือการ ที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท

5.2.ลูกค้าตกลงว่าการรับประกันใดๆ ทั้งหมด และการรับรองที่กระทำในที่นี้ เป็นความจริง และถูกต้อง และจะปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งการรับรองและการรับประกันทุกข้อ ในขณะที่ยัง คงมีสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทที่มีบัญชีลูกค้า

6. ข้อกำหนดการทำรายการ

6.1.บริษัทได้รับอนุญาตให้รับเงินเดิมพันผ่านอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลทั่วโลก ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการเกมการแ่ข่งขันเชิงโต้ตอบของบริษัท ที่ออกให้โดย First Cagayan Leisure Resorts Corporation และ Cagayan Economic Zone Authority ในนามของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เงินเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าได้วาง ยอมรับ และบันทึกไว้ใน เขตอำนาจศาลของ Cagayan Special Economic Zone and Freeport ในสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์

6.2.การเดิมพันจะถือว่าวางแล้ว (“เดิมพันที่วางแล้ว”) เมื่อได้กระทำโดยลูกค้าผ่าน ทางเว็บไซต์ ในอินเทอร์เน็ต การเดิมพันจะถือว่ายอมรับและบันทึกไว้ (“เดิมพันที่ยอมรับแล้ว”) เมื่อได้ ยอมรับและบันทึกไว้ตามเอกสารนี้โดยเซิร์ฟเวอร์เกมของบริษัทเท่านั้น การเดิมพัน จะถือว่า เสร็จสิ้น (“เดิมพันที่เสร็จสิ้นแล้ว”) เมื่อได้ยอมรับและบันทึกไว้ และลูกค้าได้รับแจ้ง (ผ่านทาง อีเมลที่บริษัทส่งไปให้ยังลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์) ถึงการยอมรับและการบันทึกดังกล่าวแล้ว

6.3.บัญชีลูกค้่าจะต้องมีเงินเครดิตเหลืออยู่ในจำนวนเท่ากับ หรืออย่างน้อย ในจำนวนขั้นต่ำ สำหรับการเดิมพันในเหตุการณ์หรือตลาด ลูกค้าจึงจะสามารถวางเดิมพันได้

6.4.ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเดิมพันที่ยอมรับแล้ว และบริษัทไม่มี ข้อผูกมัด ให้ยกเลิกเดิมพันที่ยอมรับแล้ว

6.5.เดิมพันจะยอมรับได้จนถึงวันครบกำหนดตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้น จะสามารถ ยอมรับเดิมพันได้สำหรับเหตุการณ์หรือตลาดใดๆ

6.6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเดิมพันเหตุการณ์หรือตลาดใดๆ เพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว หรือไม่มีกำหนด ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตามวิจารณญาณ เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เมื่อใดที่เหตุการณ์หรือตลาดถูกระงับ หรือสั่งห้ามการ เข้าถึง ความพยายามใดๆ ที่จะวางเดิมพันของลูกค้าจะถูกปฏิเสธ

6.7.การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะ (“เดิมพันที่เป็นโมฆะ”) ถ้า

6.7.1.ไม่ได้ส่งครบถ้วน รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่การส่งถูกขัดจังหวะหรือหยุดชะงักอันเนื่อง มาจากปัญหาทางเทคนิคหรือการสื่อสารผิดพลาด

6.7.2.ไม่ได้ยอมรับโดยบริษัทอันเนื่องจากขัดต่อเอกสาร

6.7.3.บริษัทมีเหตุอันเชื่อได้ว่าลูกค้าหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรวมหัวกัน หรือสมคบคิดกันฉ้อฉล หรือหลอกลวงบริษัท

6.7.4.สถานการณ์และ/หรือข้อสันนิษฐานของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยเฉพาะ

6.7.5.ตลาดหรือเหตุการณ์ไม่ถูกระงับในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะกำหนดภายใ้ต้วิจารณญาณ เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท

6.7.6.ข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ ทางเทคนิค ที่ิเกิดจากมนุษย์ หรือที่เห็นชัดเจน ในการเปิดเผย ประกาศ หรือใช้ข้อมูลการเดิมพัน

6.8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้วิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในการปฏิเสธการเดิมพัน หรือส่วนใดๆ ของการเดิมพันดังกล่าว

6.9.ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะคงเดิมในเวลาที่ เดิมพันที่วางแล้ว กลายมาเป็น เดิมพันที่ยอมรับแล้ว เว้นแต่สำหรับการเดิมพันเกมบิลเลียดและการแ่ข่งม้า ซึ่งข้อมูลจะคงเดิม ในเวลาที่การแข่งบิลเลียดหรือการแข่งม้าดังกล่าวปิดลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้วิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่้้ต้องมีคำอธิบายหรือแจ้งลูกค้าล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดิมพัน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่มีการแสดข้อมูลการเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง ถูกละเว้น หรือทำให้เข้าใจผิด โดยผิดพลาด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้วิจารณญาณเบ็ดเสร็จ แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ใน การทำให้เป็นโมฆะ หรือการปฏิเสธการเดิมพันที่ได้รับผลกระทบใดๆ และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการทำให้เข้าใจผิดใดๆ บริษัทจะทำประกาศแจ้งอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์หากเกิด กรณีดังกล่าว

6.10.จำนวนเดิมพันสูงสุดและต่ำสุดที่ลูกค้าสามารถวางได้ในตลาดหรือเหตุการณ์ใดๆ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือตลาดนั้นๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ลูกค้าจะปฏิบัติ ตามจำนวนเดิมพันต่ำสุดและสูงสุดที่ประกาศไว้ รวมทั้งขีดจำกัดต่างๆ

6.11.เงินรางวัลที่ชนะจะเพิ่มให้ และเงินที่แพ้จะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า ภายหลังการยืนยัน ผลขั้นสุดท้ายของเหตุการณ์จากแหล่งข้อมูลทางการที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสม ตามที่กำหนดโดยบริษัทตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวของบริษัท

6.12.ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีขณะเข้าสู่ระบบทุกครั้ง หากเงินได้ถูกเพิ่ม หรือหักออกจากบัญชีลูกค้าโดยผิดพลาด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทถึงข้อผิดพลาด ดังกล่าวในทันที โดยไม่ล่าช้า ยอดเงินที่เพิ่มในบัญชีลูกค้าเนื่องจากความผิดพลาด จะถือว่าไม่มีผล และต้องคืนให้กับบริษัท ลูกค้าไม่สามารถจัดการกับเงินที่เพิ่ม ไปยังบัญชีลูกค้าโดยผิดพลาดได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการใดๆ (รวมทั้งการเดิมพัน) ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ในการคืนเงินที่เพิ่มให้โดยผิดพลาดซึ่งลูกค้าได้นำไปใช้

6.13.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่ทำให้เกิดเป็นความรับผิดใดๆ ก็ตาม อันเกี่ยวเนื่องกับเงินที่ชำระให้ลูกค้าเพื่่อ

6.14.อายัดเงินในกรณีที่บัญชีลูกค้าถูกระงับ มีข้อสงสัยว่าทำรายการผิดกฎหมาย หรือละเมิด เอกสารนี้ กำลังรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ

6.15.ระงับการใช้เงินในกรณีที่บัญชีลูกค้าถูกปิดเนื่องจากทำรายการผิดกฎหมาย หรือละเมิดเอกสาร และ/หรือตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสถาบันการเงินร้องขอ

6.16.การจ่ายเงินใดๆ และทั้งหมดที่จ่ายให้กับลูกค้า รวมภาษี ภาษี VAT หรือค่าธรรมเนียม ที่สามารถเรียกเก็บได้ใดๆ ภาษีขายท้องถิ่น ในอัตราที่คงอยู่ ณ วันที่ทำรายการดังกล่าว ยอดเงินใดๆ ที่ต้องจ่ายให้บริษัท จะต้องไม่รวมจำนวนที่ถูก หัก ลบล้าง ฟ้องแย้ง รวมทั้งการหักใดๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากได้กำหนดไว้ี ในการเสียภาษี อากรใดๆ และทั้งหมด หากในการทำรายการจะต้องเสียภาษี

6.17.การทำรายการทั้งหมดและการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทจะถูกบันทึกไว้ (“สิ่งบันทึก”) โดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท สิ่งบันทึกจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ทำรายการหรือการสื่อสาร หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สิ่งบันทึกจะถูกลบทิ้ง ลูกค้าต้องแจ้งข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการทำรายการให้บริษัททราบภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ทำรายการ เมื่อเกิดข้อโต้แย้งขึ้น ซึ่งไม่สามารถยุติโดยผู้บริหาร ของบริษัทโดยสุจริต สิ่งบันทึกจะถูกนำมาให้เป็นหลักฐานข้อโต้แย้งดังกล่าว ลูกค้าและบริษัท ตกลงว่าสิ่งบันทึกถูกต้องและเป็นจริง และจะมีอำนาจสูงสุดโดยจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ในการยุติข้อโต้แย้งดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้ายเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง และแจ้งผลการตัิดสินใจให้ลูกค้าทราบ

7. ขีดจำกัดความรับผิด

7.1.บริษัทจะไม่รับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อไปนี้จากสัญญา การละเมิด การประมาทเลินเล่อ หรืออย่างอื่น (หรือทฤษฎีกฎหมายใดๆ) แม้เมื่อในแต่ละกรณี หากบริษัทได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่มีข้อจำกัด ที่เห็นว่าหรืออ้างว่าได้เป็นผลมาจากหรือมีสาเหตุมาจาก เว็บไซต์ บริการของบริษัท การทำรายการ และ/หรือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

7.1.1.ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยอ้อม พิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา

7.1.2.การสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญา หรือเงินออมที่คาดว่าจะได้ หรือ

7.1.3.ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก

7.1.3.1.การสูญเสีย การเสียหาย หรือการวิบัติของข้อมูลใดๆ

7.1.3.2.ความล่าช้าและ/หรือการขัดจังหวะ และหรือความบกพร่องจาก หรือเป็นผล สืบเนื่องจาก บริการโทรคมนาคมใดๆ และ/หรืออุปกรณ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การกระทำของบุคคลภายนอก (รวมทั้งการโจรกรรมข้อมูลและ DDOS) และ/หรือ

7.1.3.3.การยกเลิกและ/หรือการเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

7.1.3.4.การระงับหรือการปิดบัญชีตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

7.1.3.5.การอายัดหรือระงับเงินของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

7.1.3.6.การดำเนินการตามที่ร้องขอโดยเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานของรัฐ และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ

7.1.3.7.ข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ ทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดที่ชัดเจนที่เปิดเผย หรือประกาศหรือการใช้ข้อมูลการเดิมพันหรือข้อมูล อื่นใดบนเว็บไซต์

7.1.3.8.เหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท (เหตุสุดวิสัย)

7.2.ลูกค้า โดยไม่จำกัดสิทธิและการเยียวยาอื่นๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอกสารและ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้ รับรองและตกลงว่าจะแก้ต่างให้บริษัทและคู่สัญญาเพิ่มเติม เมื่อได้รับเอกสารร้องขอ และจะไม่เรียกร้องจากบริษัท ในเรื่องค่าเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก หรือคู่สัญญา เิพิ่มเติมใดๆ ของบริษัท ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวพัน โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการฉ้อฉล การฟอกเงิน หรือกิจกรรมผิดกฎหมาย การละเมิดเอกสาร ที่เห็นว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจากหรือมีสาเหตุมาจากการใช้ เว็บไซต์ บริการของบริษัท และ/หรือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

7.3.โดยไม่จำกัดความสามารถของบริษัทในการเสาะหาวิธีเยียวยาแก้ไข บริษัทอาจจำกัด ความสามารถ ของลูกค้าในการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการของบริษัท ระงับหรือยกเลิก บัญชีลูกค้า ยกเลิกเงินเดิมพัน อายัดเงิน ตามวิจารณญาณเบ็ดเสร็จของบริษัท หากบริษัท มีเหตุให้เชื่อหรือสงสัยได้ว่าการติดต่อของลูกค้ากับบริษัททำให้เกิด กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลูกค้ารับทราบว่าถ้าลูกค้าใช้เว็บไซต์โดยละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายในประเทศจากการฉ้อฉลหรือการฟอกเงิน เงินที่บริษัทจ่ายให้แ่ก่ลูกค้า หรือเงินที่ลูกค้าจ่ายให้แก่บริษัท อาจถูกริบและ/หรือถูกระงับโดยบริษัท จนถึงขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด บริษัท จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับการกระทำใดๆ ดังกล่าว และจะไม่ก่อให้เกิดเป็นความรับผิด ต่อลูกค้ารายใด ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว

8. การใช้เว็บไซต์และวิดีโอสตรีมมิ่ง

8.1.การใช้เว็บไซต์โดยทั่วไปอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเพิ่มจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

8.2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนเว็บไซต์ หรือองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ออก ได้ตลอดเวลา และจะไม่รับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าในทางใดซึ่งเป็นผลจากการกระทำดังกล่าว

8.3.การเสนอภาพวิดีโอสตรีมมิ่งเหตุการณ์ทางอินเทอร์เน็ตโดยบริษัทเป็นทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบธรรม (ซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตแล้ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงภาพวิดีโอสตรีมมิ่งของเหตุการณ์ทางอินเทอร์เน็ตตามกฎกติกาที่เจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจบังคับใช้สำหรับข้อเสนอบางอย่างตามที่เผยแพร่แยกกันโดยบริษัท เป็นครั้งคราว และลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ห้ามไม่ให้ลูกค้าทำสำเนา แจกจ่ายซ้ำ หรือใช้ภาพวิดีโอที่เสนอให้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และอนุญาตให้บริษัททำการปิดบัญชีลูกค้า โดยทันที

9. โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ

9.1.บริษัทจะจัดโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ เป็นครั้งคราวสำหรับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าเป็นเงินสดและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ หรือสิ่งจูงใจนั้นๆ ซึ่งลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในการถอนหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ หรือสิ่งจูงใจ ในเวลาใดก็ได้ ตามวิจารณญาณของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

10. กฎกติกาทั่วไปและกฎกติกาสำหรับเหตุการณ์ใดๆ

10.1.บริการของบริษัท การทำรายการทั้งหมด การเดิมพัน ข้อมูลเหตุการณ์และการเดิมพัน อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอกสารและ กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับว่าได้อ่านและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม นอกเหนือจากข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ เอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎกติกาและระเบียบ ข้อบังคับการเดิมพัน จะระบุกฎกติกาการเดิมพันที่บังคับใช้กับบริการของบริษัททั้งหมด การทำรายการ การเดิมพัน เหตุการณ์ และข้อมูลการเดิมพัน ขณะที่เหตุการณ์ที่เจาะจงและกฎกติกาและ ระเีบียบข้อบังคับ การเดิมพัน จะระบุกฎกติกาการเดิมพันที่เจาะจงสำหรับเหตุการณ์หรือประเภทการเดิมพัน อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

10.2.ถ้ามีความขัดแย้งกัน ความแตกต่างกัน หรือความไม่ตรงกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข กับ กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน ให้นำอย่างหลังมาพิจารณา ถ้ากฎกติกาและ ระเบียบข้อบังคับการเดิมพันไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติที่สอดคล้อง กันของหน่วยงานกำกับดูแลเหตุการณ์จะถูกนำมาบังคับใช้โดยการเทียบเคียงกันหรือ การตีความ (หากสามารถทำได้)

10.3.สำหรับการเดิมพันการเงิน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดิมพันการเงินที่อยู่ในกฎกติกาและระเบียบข้อบังคับ การเดิมพัน

11. ทั่วไป

11.1.เว็บไซต์ไม่ใช่ และไม่ควรถือว่าเว็บไซต์ เป็นข้อเสนอ การเชิญชวนหรือการเรียกร้อง จากบริษัทให้เข้ามาใช้หรือสมัครเป็นสมาชิกบริการการพนันในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่กิจกรรมดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

11.2.ประกาศหรือการจัดเตรียมอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา โดยชัดแจ้งหรือ เป็นนัย (รวมถึงการใช้หรือจารีตประเพณีและข้อกำหนด ที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ) ระหว่างลูกค้ากับบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับสาระสำคัญในที่นี้ จะถือว่าได้ถูกแทนที่ ยกเลิก ไม่เป็นผล และเป็นโมฆะ

11.3.ไม่มีข้อความใดในเอกสารนี้ที่สามารถตีความหรืออนุมานว่าเป็นการสร้างหรือสถาปนาความสัมพันธ์ประเภทอื่นใดระหว่างบริษัทกับลูกค้า

11.4.การที่บริษัทไม่สามารถหรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิหรือเยียวยาแก้ไขภายใต้เอกสารนี้ ไม่ถือว่าเป็น หรืออนุมานว่าเป็นการละเว้นสิทธิหรือการเยียวยาแก้ไขดังกล่าว และการใช้ สิทธิใดๆ หรือการเยียวยาแก้ไขเพียงอย่างเดียวหรือเพียงบางส่วนจะไม่ทำให้สิ้นโอกาส ในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาแก้ไขนั้นต่อไป

11.5.บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุในเอกสารนี้ให้ตีความว่าเป็นอิสระต่อกันกับบทบัญญัติื่อื่นๆ ทุกข้อ เพื่อที่ว่าหากบทบัญญัติใดของเอกสารได้รับการวินิจฉัยโดยศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผิดกฎหมาย ไม่มีผล และ/หรือบังคับใช้ไม่ได้ การวินิจฉัยดังกล่าว จะได้ไม่มีผล ต่อบทบัญญัติอื่นใดในเอกสารนี้ และบทบัญญัติอื่นใดยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป

11.6.ลูกค้ารับทราบและรับรองว่าได้เสาะหาและได้รับบริการที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระด้วยตนเองในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ ข้อผูกมัด ข้อกำหนด เงื่อนไข และผลสืบเนื่องตาม มาอันเกิดจากเอกสาร ซึ่งทุกอย่างได้รับคำอธิบายและได้เข้าใจอย่างครบถ้วนแล้ว

11.7.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์

11.8.ข้อโต้แย้งใดๆ ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้ ให้ส่งไปที่และตัดสินโดยศาลชำนัญพิเศษ ที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับ แต่งตั้งโดยองค์การออกใบอนุญาต บัลลังก์ว่าความของอนุญาโตตุลาการ จะเป็นที่ ซานตาแอนนา คากายัน ประเทศฟิลิปปินส์ สถานที่ซึ่งกำหนดโดยองค์การออกใบอนุญาต ภาษาที่ใช้สำหรับการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ และให้ระเบียบข้อบังคับที่จัดทำขึ้น โดยองค์การออกใบอนุญาตควบคุมกระบวนการนี้ ศาลอนุญาโตตุลาการจะมีสิทธิออกคำสั่ง และคำตัดสินของศาลจะเป็นคำสั่งบังคับ และถือเป็นที่สุดและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับคู่สัญญาซึ่งสละสิทธิในเขตอำนาจศาลอื่นใดหรือสถานที่อื่นใดที่อาจนำมาใช้และตกลงที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการโดยละเว้นสิทธิในการอุธรณ์ไม่ว่าประเภทใด

11.9.การแจ้งไปยังลูกค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวกับเอกสาร ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง ส่งมอบด้วยตนเอง หรือส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ ไปรษณีย์อากาศแบบชำระ ค่าอากรไปรษณีย์แล้ว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารไปยังที่อยู่หรือหมายเลข โทรสารที่ระบุไว้ด้านล่าง

11.9.1.ส่งไปยังลูกค้า: ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อมูลประจำตัวลูกค้า หากการส่งประกาศแจ้งด้วยวิธีใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อมูลประจำตัวลูกค้าล้มเหลวสามครั้งติดต่อกัน โดยเว้นระยะห่างหนึ่งชั่วโมง จะถือว่าได้ส่งประกาศแจ้งดังกล่าวแล้วหลังการพยายามครั้งที่สาม